messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาน้อยห้วยข้าวหลาม) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเลา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 59-008 สายทางลำน้ำเพี้ย หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 455.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,592.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดหิษณุโลก
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเลา ซอย 3 (จากบ้านนายเหี่ยม สีหะวงษ์ ถึงบ้านนายยอดตอง กุมาละ)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ่อโพธิ์ (อาคารผาอ่างคำ)
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 บ้านโคกเนินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.59-001 สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบลบ่อโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 สายทาง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 568
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 507
rss_feed ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 59 - 005 สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อโพธิ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 622 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 520
rss_feed ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 59 - 003 สายป่ารวก - ใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 3 , 13 ตำบลบ่อโพธิ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)