องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ก.พ.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ม.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ธ.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( พ.ย.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ต.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ก.พ.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ม.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน พ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เดือน ต.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2