องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ “บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ช่วยผู้ยากไร้ ประจำปี พ.ศ.2566” [27 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กในวัยเรียน [22 กันยายน 2566]
กิจกรรมวันเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 [20 กันยายน 2566]
กิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ [20 กันยายน 2566]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ปฏิบัติธรรมน่ารักอย่างไทย จิตใจงดงาม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [18 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกและกิจกรรมเข้าจังหวะ หมู่ที่ 6 [18 กันยายน 2566]
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าพ่อขุนบางกลางท่าว [16 กันยายน 2566]
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 [15 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกและกิจกรรมเข้าจังหวะ [15 กันยายน 2566]
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [14 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 83 รายการ)