องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
[ป้องกันการทุจริต]
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ประะมวลจริยธรรม
folder ควบคุมภายใน
folder แผนป้องกันการทุจริต
folder ผังเรื่องราวร้องทุกข์
info ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต
folder ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
folder ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
folder แผนบริหารความเสี่ยง
folder การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder การติดตั้งป้ายโฆษณา
folder การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
E-mail

สถิติ sitemap
วันนี้ 11
เดือนนี้6,692
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)49,468
ทั้งหมด 262,550

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview39

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview305
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview293
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview274
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview280
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview297
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview288
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview285
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
camera_alt กิจกรรม/ข่าวสาร
ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงการประเมิน ITA 2567และข้อราชการอื่น ๆ [23 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบนทางหลวง หมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำเทิน-บ่อโพธิ์ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [17 กุมภาพันธ์ 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ผังขั้นตอนระยะเวลาบริการ
กระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย
folder ข้อมูลเชิงสถิติ

camera_alt กิจกรรม/ข่าวสาร

ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงการประเมิน ITA 2567และข้อราชการอื่น ๆ [23 กุมภาพันธ์ 2567]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [22 กุมภาพันธ์ 2567]

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบนทางหลวง หมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำเทิน-บ่อโพธิ์ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)