messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายบวรนันท์ ทองพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-878-8241
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
[ป้องกันการทุจริต]
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ประะมวลจริยธรรม
folder ควบคุมภายใน
folder แผนป้องกันการทุจริต
folder ผังเรื่องราวร้องทุกข์
info ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต
folder ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
folder ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
folder แผนบริหารความเสี่ยง
folder การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
folder การติดตั้งป้ายโฆษณา
folder การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
E-mail

สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้1,687
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,252
ทั้งหมด 280,000

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบ E-service ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview46

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview322
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview310
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview288
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview290
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview310
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview302
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : pageview300
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
camera_alt กิจกรรม/ข่าวสาร
Happy Work Place : Happy heart มีน้ำใจงาม สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอื่นได้ต้องมีน้ำใจคิดถึงคนอื่น เอื้ออาทรต่อกัน[13 มิถุนายน 2567]
Happy Workplace : Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน หรือพูดง่ายๆ คือ เรียนเพื่อรู้...[13 มิถุนายน 2567]
็Happ workplace : Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย...[13 มิถุนายน 2567]
Happy Work Place 1.Happy body ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย [12 มิถุนายน 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว
คู่มือการใช้งาน
พบปัญหาแจ้งได้
Happy
Workplace
ผังขั้นตอนระยะเวลาบริการ
คู่มือการใช้บริการ
การให้บริการ
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย
folder ข้อมูลเชิงสถิติ

camera_alt กิจกรรม/ข่าวสาร

Happy Work Place : Happy heart มีน้ำใจงาม สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอื่นได้ต้องมีน้ำใจคิดถึงคนอื่น เอื้ออาทรต่อกัน[13 มิถุนายน 2567]

Happy Workplace : Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน หรือพูดง่ายๆ คือ เรียนเพื่อรู้...[13 มิถุนายน 2567]

็Happ workplace : Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย...[13 มิถุนายน 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)