องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 090-9170-717
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 089-938-8842
นางสาวประภาวัลย์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-938-8842
นายบูรณ์พิภพ พสิษฐ์พสุชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 064-352-8594
นางฉันทนา ผิวฟัก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : 085-272-5017