องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
group ฝ่ายสภา
นายระนอง สุทธิ
ประธานสภา
โทร : 0613483236
นางสาวบุญเลิศ ทองกวด
รองประธานสภา
โทร : 0938798554
นายสุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 090-9170-717
นางบัวหรัน ไชยวันดี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0918745737
นางไพบูรณ์ ยศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0932698031
นายกิตติธัช จำปาสา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 0827032242
นายพีระพงษ์ ตาสี
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0612079641
นางอรุณ เชื้อบุญมี
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทร : 0869276618
นายสมัย วังคีรี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 0861058817
นางเกล้านภา นิระติใส
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 0878582497
นางนันทพร พันธมาศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 0922879210
นางติ๋ว เชื้อบุญมี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 0651126902
นายจีรพันธ์ บุญเชิดชู
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 0944939471
นางสุปรียา อินสิงห์ทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 0942949953