องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
info รายงานการใช้ลานกีฬา
รายงานการใช้บริการลานกีฬาชุมชนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลการใช้บริการลานกีฬา