messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
folder แผนพัฒนาบุคลากร
find_in_page แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 72
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปี 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
นโยบายการพัฒนา บริหารทรัพยากรบุคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 197
พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 218
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 255
แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 303
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 271
find_in_page แผนพํฒนาบุคลากรประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 341
find_in_page แผนพํฒนาบุคลากรประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 340
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)