องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1