องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder แผนอัตรากำลังประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566 (ปรุบปรุงครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (15 พฤษภาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2558 -2560 แก้ไขฉบับที่ 3 (7 ตุลาคม 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2558 -2560 แก้ไขฉบับที่ 2 (18 เมษายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2558 -2560 แก้ไขฉบับที่ 1 (20 มกราคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 339
find_in_page แผนอัตรากำลัง 2558 - 2560 (05 พฤศจิกายน 2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1