messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
folder No gift policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 45
รายงานผลตามนนโยบาย no gift policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
find_in_page ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 163
find_in_page การประเมินผลนโยบาย No gift policy รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 86
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No gift policy ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 122
find_in_page ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 137
find_in_page นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 206
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)