องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder ระเบียบกฎหมาย
insert_drive_file พ.ร.บ.ข้่อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file ข้อบัญญัติเรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ข้อบังคับข้าราชการท้องถิ่น 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1