ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมทางขึ้นหน้า อบต.บ่อโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง