ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง สายห้วยบังครวญใต้ (จากบ้านนางสายมิตร สีคาน ถึงไร่นายแฟ้น ทองสะดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง