ชื่อเรื่อง : เหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ (ห้องผาประตูเมือง)