ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ (ซอย 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง