ชื่อเรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ชื่อไฟล์ : 6NETUGBFri10024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้