ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566ฯ ที่ พล 0023.2/ว 1209

ชื่อไฟล์ : TzPA1yOWed23531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้