ชื่อเรื่อง : มท 0809.2/ว 20 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : hszRGp3Mon42514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้