ชื่อเรื่อง : แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล

ชื่อไฟล์ : Jlj0BbRThu102644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้