ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อไฟล์ : ePVllf1Tue31542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้