ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ชื่อไฟล์ : ZXSojWEWed113354.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้