messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ public ร้องเรียนการทุจริต
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น.นายบวรนันท์ ทองพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ พร้อมด้วย นางฉันทนา ผิวฟัก หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านวังชมพู ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย และเพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีน ทุกหลังคาเรือน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)