องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ folder โครงสร้างหน่วยงาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
folder บันทึกการประชุมสภา
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ครั้งแรก 27 ธ.ค.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ สมัยวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2