info_outline ข้อมูลการติดต่อ
:: พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 :: หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842 ค่ะ :: ติดตามข่าวสารของ อบต.บ่อโพธิ์ ท่านสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/prboepho/

[ผู้บริหาร]
ผู้บริหารองค์กร
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเทียมตา พรมรักษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
find_in_page คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฯฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง (11 สิงหาคม 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรม (11 สิงหาคม 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ข้อบังคับข้าราชการท้องถิ่น 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ข้อบังคับข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภา (11 สิงหาคม 2559) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
[ลิ้งค์น่าสนใจ]
public อุทธาหรณ์คดีปกครอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder ข่าวสารสาธารณภัย